Ochrana a zpracování osobních údajů
Ochrana a zpracování osobních údajů

Níže se můžete seznámit s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR, tedy nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Správce osobních údajů

Společnost BFine FT s.r.o. se sídlem Karlovo náměstí 313/8, Praha, 120 00, IČO: 24302759 je společným správcem Vašich osobních údajů, které nám poskytnete vyplněním Vaší objednávky služeb nebo zkušebního tréninku na našich webových stránkách.

BFINE FT s.r.o. provozuje tyto webové stránky: www.bfine.fitness
Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce a pečlivě vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním pomáhají.
Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu:
email@bfine.fitness
Rozsah osobních údajů


Zpracováváme následující osobní údaje, které nám svěříte sami prostřednictvím webových stránek:
 • jméno a příjmení
 • telefon
 • e-mail
 • způsob úhrady
V případě, že se stanete naším klientem zpracováváme osobní údaje v tomto rozsahu, který je nezbytný pro plnění smlouvy a poskytnutí tréninků:
 • jméno a příjmení
 • telefon
 • e-mail
 • adresa
 • datum narození
 • titul
 • způsoby úhrady, bankovní spojení
 • velikost tréninkové vesty a příslušenství
 • informace o závažných onemocněních a kontraindikací tréninku
Účel zpracování osobních údajů

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

• Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do rezervačního systému, kontaktování za účelem sjednání termínu tréninku, umožnění návštěvy studií BFine.Fitness, zasílání obchodních sdělení apod.) nebo k uskutečnění vyzkoušení prvního tréninku a vytváření nabídky služeb.

• Vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

• Marketing - zasílání newsletterů a tipů

Vaše osobní údaje (e-mail. jméno a příjmení) využíváme za účelem zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let ode dne ukončení Vaší poslední smlouvy. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od jeho udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

• Fotografická dokumentace

Pro účely propagace tréninků ve studiu zpracováváme vaše fotografie, případně video z Vašeho tréninku v případě, že nám k tomu udělíte souhlas.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.
Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies nám slouží pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů


Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.
Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, které jsme si pečlivě vybrali a kteří se na dané zpracování specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
• Facebook, Instragram
• Google
• Seznam.cz
• Účetní firma
• Platební brána Stripe
• Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.
Předávání dat mimo Evropskou unii


Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: email@bfine.fitness

1) Právo na přístup k informacím
Máte právo na informace, které naleznete na této webové stránce o zásadách zpracování osobních údajů. Zároveň nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

2) Právo na opravu osobních údajů
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

3) Právo na omezení zpracování
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

4) Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, zašleme Vám požadované informace v čitelné podobě do 14 dní.

5) Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V případě, že nás o to požádáte a my neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, vymažeme veškeré vaše osobní údaje od sebe/ ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh do 14 dní.

Mezi oprávněné důvody, které nám neumožní výmaz osobních údajů patří například povinnost evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

6) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Vyzýváme Vás však, abyste nejprve o tomto podezření informovali nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit, a to na e-mailové adrese: email@bfine.fitness

7) Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací ze světa fitness, články či zvýhodněné nabídky a služby Vám zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu (jste-li naším zákazníkem) nebo na základě Vašeho souhlasu (nejste-li naším zákazníkem).

V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. Nebo zasláním žádosti na email: email@bfine.fitness
Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 01.07.2023

BFINE FT s.r.o.

Made on
Tilda